BusinessKuopio

Savilahden bisneksen poikkeukselliset mahdollisuudet

Savilahden uusi kaupunginosa tulee olemaan poikkeuksellinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa oppilaitosten, tutkimuksen, yritysten ja startupien saumattoman yhteistyön sekä fyysisesti että henkisesti. Se tulee olemaan paikka, jossa rohkean idean esittäjällä on mahdollisuus saada ideansa konkretisoitumaan ja kasvamaan bisnekseksi.

Savilahden kehittämistä luotsaa Kuopion kaupungin hankejohtaja Antti Niskanen. Hänen tehtävänsä on osaltaan tehdä Savilahden alueesta koko ajan kehittyvä osaamiskeskittymä, joka lisää Kuopion alueelle yritystoimintaa ja työpaikkoja symbioosissa alueen yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä KYSin kanssa.

Näen tärkeimpänä sen, että Savilahdessa mahdollistuu rajoja ylittäviä koulutus- ja työllistymispolkuja, jotka ruokkivat alueen yritysten kehitystä ja mahdollistavat innovaatioita. Vetovoima ja kilpailukyky ovat keskeisiä  tavoitteita. Rakennamme huippuluokan kansainvälisesti noteerattua osaamiskeskittymää, johon yhdistyvät myös asuminen ja vapaa-aika, Niskanen kertoo.

BusinessKuopion Invest & Grow in Kuopio Region -hankkeen projektipäällikkö Mikko Juuti auttaa Kuopion alueen yrityksiä kasvamaan ja kehittämään toimintaansa. Hän houkuttelee kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä sijoittumaan Kuopioon.

Tähtään siihen, että alueen osaaminen ja täällä olevat mahdollisuudet saadaan paremmin esille, jotta alueen ulkopuolisetkin yritykset voisivat hyödyntää niitä ja sijoittua alueemme liiketoimintaekosysteemeihin. Se, miten Savilahtea kehitetään on yksi työkalu houkuttelevuuden lisäämiseen. Se kytkeytyy myös siihen, miten alueella oleviin yrityksiin saadaan uusia sijoituksia tai miten merkittävien vientisopimusten avulla saadaan alueen yrityksiä kasvamaan, Juuti kiteyttää.

Business Kuopio

35 000 ihmisen kaupunginosaa  kehitetään kuuntelemalla

Savilahden alueella tulee elämään, työskentelemään ja opiskelemaan jopa 35 000 henkilöä. Suomen mittakaavassa alueesta on muodostumassa ainutlaatuinen ympäristö , jota rakennetaan laajamittaisella yhteistyöllä alueella jo toimivien ja sinne sijoittuvien eri toimijoiden kanssa.

Kartoitan päivittäin paikallisten, kansallisten ja monikansallisten yritysten tarpeita ja edellytyksiä kehittää toimintaansa. Keskusteluissa käydään aina läpi yritysten konkreettisia toiveita ja tarpeita ja katsotaan usein todella pitkälle tulevaisuuteen. Oman lisänsä tuovat korkean teknologian startupit ja niiden tarvitsemat innovaatioympäristöt. Näistä asioista keskustelemme paljon Antin ja muiden Savilahden alueen kehittäjien kanssa, Mikko Juuti sanoo.

Myös Antti Niskanen pitää yritysten jatkuvaa kuuntelua äärimmäisen tärkeänä Savilahden kehityksen kannalta. Samalla tavalla hän tiimeineen käy dialogia alueen muiden toimijoiden kanssa. Yhtenä Kuopion alueen yritystoiminnan kehittämistä kantavista ajatuksista onkin, että menesty siellä missä yhteistyö on luonnonvoima.

Minä en osaa oikein erotella eri toimijoita Savilahden kehittämisessä. Näen tämän sellaisena projektina, joka on merkittävä ja tärkeä kaikille osapuolille. Sellaisena, jota teemme saumattomasti tiiviissä yhteistyössä. Ei tällaista juttua voi rakentaa väärin päin. Että tehdään ja katsotaan kiinnostaako se ketään, vaan on pyritty lähtökohtaisesti siihen, että yritysten ja kaikkien toimijoiden viestit huomioidaan alueen kehittämisessä ihan jatkuvasti.

Business kuopio

BusinessKuopion ja Savilahden toiminta saa myllyn pyörimään

Yritys-, koulutus- ja tutkimustoiminta nivoutuvat luonnollisesti yhteen Savilahdessa. Alueelle kasautuu valtava määrä erilaista osaamista ja bisnesmahdollisuuksia. Rohkeassa moninaisessa ympäristössä ideat on mahdollista jalostaa kansainvälisiksi menestystarinoiksi vaikkapa startup-toiminnan kautta.

Kehitämme fyysistä ympäristöä siten että se luo uudenlaiselle yhteistoiminnalle mahdollisuuksia. Käsi kädessä kulkevat mukana myös osaajat ja heidän välinen yhteistyönsä. Minä näen Savilahden eräänlaisena ratkaisumyllynä. Kun sinne heitetään mahdollisuus tai haaste, eri toimijoiden yhteistyön kautta tulee jokin tuote, palvelu tai yritys ulos, Antti Niskanen visioi.

Juuri tämä erilaisten maailmojen kohtaaminen tekee Savilahden alueesta poikkeuksellisen paikan kaikelle uudelle. Jo tällä hetkellä alueen toimijoiden välinen yhteistyö on erittäin hedelmällistä erityisesti terveysteknologian puolella. Alueelle on jo viime vuosien aikana investoitu muun muassa KYSin ja sen ympärille rakennettujen asuinrakennusten rakentamisen yhteydessä jo 300 miljoonaa euroa.

Tämä vahva osaamiskeskittymä vahvistuu entisestään ja sieltä lähtee kumpuamaan entistä enemmän lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Teemme BusinessKuopiossa koko ajan töitä sen eteen, että saamme alueelle sijoittumaan myös monikansallisia yrityksiä. Savilahden tulevaisuus näyttää jo tässä vaiheessa erityisen hyvältä, Mikko Juuti kertoo.

Business kuopio

Tarvitsetko apua yritystoimintasi kehittämisessä? Kiinnostaako Savilahti?

Mikko Juuti ja Antti Niskanen kuuntelevat erittäin mielellään yritysten toiveita Savilahden suhteen. Lisäksi erityisesti Mikko Juutilta saa käytännön neuvoja oman yritystoiminnan kehittämiseen.

Työtehtäväni yritystoiminnan kehittämisessä ovat äärimmäisen monipuoliset. Pääsen joka päivä pääsen ratkomaan jotain uutta haastetta ja miettimään miten jotain uutta asiaa voi edistää. Antin kanssa on upeaa päästä etsimään yrityksille ratkaisuja Savilahden kohdalla. Antti on ihan mahtava tyyppi, hyvällä huumorintajulla varustettu kokenut ammattilainen, jonka kanssa on helppo tehdä töitä yhdessä. Minuun saa olla yhteydessä ihan missä tahansa yrityksen kehittämiseen liittyvissä seikoissa, tietysti myös tähän Savilahteen liittyen, Mikko Juuti lupaa.

Hankejohtaja Antti Niskanen kertoo mielellään Savilahden suunnitelmista eri osapuolille. Häneltä saa tietoa Savilahden rakentumisen aikatauluista ja siitä miten yritykset voivat jo tässä vaiheessa aloittaa neuvottelut sijoittumisesta alueelle.

Vastailen erittäin mielelläni kaikkiin kysymyksiin Savilahteen liittyen. Mikon kanssa yhdessä löydämme ratkaisut Savilahteen ja yritystoimintaan liittyviin kysymyksiin. Tuoreine näkökulmineen Mikko on virkistävä uusi tuulahdus Kuopion kaupungin joukkoihin. Hänen kanssaan löytyy ratkaisut bisneksen kehittämiseen ja haasteisiin. Investointien hakeminen ja yritysten sijoittuminen Kuopioon on hänen erikoisosaamisaluettaan. Tästä syystä yhteistyömme Savilahden ympärillä on ollut erittäin hyödyllistä, Antti Niskanen kiittelee.

Savilahden kehittämisessä, ihmisten kuuntelussa ja kohtaamisissa rakentuu alueen #syntytarina. Tätä tarinaa kerrotaan jatkuvasti myös sosiaalisen median kanavissa. Kun alue valmistuu, tarina jatkaa kehittymistä elävänä 35 000 ihmisen tarinana.

Jos haluat tietää lisää Savilahdesta palveluineen, ota yhteyttä Savilahden hankejohtaja Antti Niskaseen. Jos yrityksesi sijoittuminen Kuopioon tai yrityksesi kehittäminen ja kansainvälistyminen kiinnostaa, ota yhteyttä BusinessKuopion Invest & Grow in Kuopio Region -hankkeen projektipäällikkö Mikko Juutiin.

 

Mikko juuti business kuopio

Juuti Mikko
Projektipäällikkö
Kuopion kaupungin yrityspalvelu, Invest & Grow in Kuopio Region
mikko.juuti@kuopio.fi

044 718 2034

 

Antti Niskanen Business Kuopio

Antti Niskanen
Hankejohtaja
antti.niskanen@kuopio.fi

puh. 044 718 5120