synty4x
Tiina Haring

Brändikuvituksen punainen lanka

Rouva Musta | Tiina Haring

Brändikuvituksen punainen lanka

Onko yrityksesi visuaalinen ilme hukassa? Kyllästyttääkö selata kuvapankeista kuvia, jotka ovat jo muidenkin käytössä? Miltä kuulostaisi, jos sinulla olisi ikioma kuvapankki, josta kuvia löytyisi kattavasti moneen tarpeeseen. Valokuvia voisi toteuttaa itse yrityksen arjessa tai kuvauksen tilaaminen ammattilaiselta olisi helppoa?

Työpajassa tutustutaan yrityksen yhtenäisen kuvamaailman etuihin sekä tehdään sen visuaaliselle ilmeelle punainen lanka. Työpajan lopputulos on yhtenäisen kuvamaailman ohjeistus julkaisutarpeet huomioon ottaen.

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY -digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Pysähdy kurkistamaan mitä brändille kuuluu

Milloin viimeksi pysähdyit tarkastelemaan yrityksesi arvokkainta pääomaa?

Brändi on se tunnetason merkitys, joka saa asiakkaasi valitsemaan yrityksesi kilpailijoiden kirjavasta joukosta. Se on yrityksesi arvokkain pääoma, jota ei voi ostaa – se on ansaittava. Kahden tunnin mittaisessa työpajassa pureudutaan yhteen brändin strategisen kehittämisen osa-alueeseen, jolla voidaan syventää ymmärrystä esimerkiksi brändin tavoitteellisesta asiakaskohderyhmästä tai brändin yksilöllisistä ja persoonallisista piirteistä.

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY -digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 3000€ +alv.

Antti Laitinen

Mitä brändille kuuluu?

Grafiant | Antti Laitinen
Camilla Tuominen

Draivia vuorovaikutukseen

Viestintäkoulutus Draivi | Tiina Naumanen

Draivia vuorovaikutukseen

Kaikissa työyhteisöissä vuorovaikutusosaaminen on avainasemassa hedelmällisen työyhteisöhengen syntymisessä. Draivia vuorovaikutukseen -koulutuksessa annetaan eväitä vuorovaikutuksellisen työyhteisön rakentamiseksi. Sisältöalueina ovat mm. viestintätyylit, statukset ja sanaton viestintä sekä vuorovaikutuksellisesti erilaisten ihmisten kohtaaminen. Lisäksi annetaan vinkkejä myös etäkohtaamiseen. Koulutus soveltuu niin esihenkilöille kuin työntekijöille. Tule siis hakemaan draivia teidänkin työyhteisöön!

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY -digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Missä olemme nyt?

Työpajassa visualisoidaan systeeminen tilannekuva organisaatiosi strategian tai toimintakulttuurin muutoshaasteista. Työtapa auttaa sinua näkemään tarkemmin sekä ymmärtämään syvemmältä millaisten muutoshaasteiden keskellä olet. Rakennamme yhteisen kartan muutostilanteesta joka luo tukevan pohjan seuraaville askelille. Systeemikartta avaa mahdollisuuksia päivittää muutoksen tilannekuvaa ketterästi yhdessä oppien asiakkaiden, henkilökunnan sekä muiden toimijoiden kanssa.  

Kartoitukseen on hyvä osallistua 4-6 henkilöä. Työpajaan osallistumista edeltää ennakkotehtävä. Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY digitapahtumaan.

Hinta 3000€ +alv.

Juho Toivola

Missä olemme nyt?

Metanoia Instituutti | Jukka-Pekka Heikkilä
Camilla Tuominen

Tarkoitus x Strateginen Muotoilu

Kirnu Kreativ | Jukka Kähkönen

Tarkoitus x Strateginen Muotoilu

Työpaja on pysähdys organisaatiosi tarkoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen äärelle. Työpajan aikana kiteytämme, mikä on organisaationne paikka maailmassa, miksi tämä on tärkeää ja miten tämä nivoutuu strategiseen toimintaan, kulttuuriin, kilpailukykyyn ja arvonluontiin asiakkaallesi. Työpajan jälkeen sinulla on määriteltynä organisaatiosi rohkea tarkoitus, missio sekä arvot. Saat lisäksi mukaasi työkalut, joiden avulla luot kokonaiskuvan organisaatiosi kilpailukyvystä ja arvonluonnista – miten toimimme, menestymme ja luomme vaikuttavuutta.

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Palvelumuotoilun STARTTI

STOP! On aika pysähtyä ja lopettaa juokseminen väärään suuntaan. Oikea suunta on siellä, missä asiakkaasi ovat. Nyt on aika ottaa härkää sarvista ja ottaa heidät mukaan kehittämiseen. Siispä pysähdy ja tule mukaan Palvelumuotoilun STARTTI-työpajaan, jossa autamme yritystäsi oivaltamaan palvelumuotoilun mahdollisuudet sekä ohjaamme ja tuemme asiakaslähtöisen kehittämisen aloittamiseen.

Miten? Yrityksesi tilanteesta riippuen keskitymme työpajassa palvelumuotoilun projektisuunnitelman tai toimintasuunnitelman tekemiseen – ja näin saatte selvät sävelet ja askelmerkit aloittamiseen. Mitä? Palvelumuotoilun STARTTI -työpajan hintaan sisältyy: 5 henkilölle osallistumisoikeus Palvelumuotoilun TUTUSTUJA-verkkokurssille, jonka voi suorittaa itsenäisesti ennen työpajaa (https://qaswua.fi/tutustuja/)

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Juho Toivola

Palvelumuotoilun STARTTI

Qaswua | Sofia Forsberg & Johanna Säynäjäkangas

Pysähdy ja oivalla: edessä tulevaisuus

Toimisto2030 | Silja Huttunen

Pysähdy ja oivalla: edessä tulevaisuus

Maailma muuttuu nopeampaa kuin koskaan ennen. Siispä pysähdy ja oivalla! Tärkein työkalu muutoksessa on muutosjoustavuus ja kyky tehdä yhteistyötä. Miten sitä lisätään ja tuodaan osaksi työn rutiineja?

Tässä työpajassa saat pysähtyä hetkeksi hengitysharjoitusten avulla, jotka tutkitusti lisää ajattelun joustavuutta. Harjoitellaan tulevaisuuskuvittelua - yhdessä toisten kanssa. Todennäköisesti tunnistat mikä tulevaisuuskuvittelussa on vaikeaa ja pystyt tarkastelemaan keinoja harjoittaa ajattelun joustavuutta jatkossa. Luvassa oivalluksia kestävään työelämään.

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia, hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Syväsukellus yrityksesi ytimeen

Pysähdytään hetkeksi yrityksesi tarinan äärelle.

Tämä työpaja on syväsukellus yrityksesi ytimeen. Tarkastelemme yritystäsi visuaalisten kysymysten kautta ja paljastamme siitä ennennäkemätöntä. Visuaalinen työskentelytapa auttaa konkretisoimaan abstrakteja aiheita ja viestimään asioita, jotka eivät sanoilla aukea. Työpajan lopputuloksena on visuaalinen koonti, joka kuvaa yrityksesi tarinaa ja sopii esim. strategian ja viestinnän kehittämisen tueksi.

Työpaja järjestetään digitaalisena #SYNTY-tapahtuman iltapäivänä 1.4. klo 14-16. Työpajan kesto 2 tuntia. Hinta sisältää 30 minuutin valmistelutapaamisen työpajan ostajan kanssa ja 5 lippua #SYNTY -digitapahtumaan. Työpajan osallistujien määrä maksimissaan 5 henkilöä.

Hinta 1500€ +alv.

Juho Toivola

Syväsukellus yrityksesi ytimeen

Piirre | Jenni Kääriäinen & Mirva Jäntti